ไทยแลนด์วัสดุเกิดจากแนวคิดของการรวมเครือข่ายวัสดุก่อสร้างทั่วทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการขนส่ง การบริการ รับ-ส่ง สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างดีทั้งยังเป็นการกำหนดราคาสินค้าให้มีมาตรฐานมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าการคัดสรรและวัดระดับของคุณภาพสินค้าแต่ละชนิดจนถึงการให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าการใช้ให้เหมาะสมแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ไทยแลนด์วัสดุเป็นช่องทางหนี่งในการสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างหมวดโครงสร้างแก่ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และผู้บริโภคโดยดำเนินงานภายใต้ บริษัทแก้วมังกรพาณิชย์ และจดทะเบียนในชื่อ www.thailandwatsadu.com ต้องการบุกเบิกตลาดการส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างแบบออนไลน์ อีกทั้งยังบริการ รับสั่งสินค้าผ่านระบบเทเลเซลล์ ภายใต้ Concept (แนวคิด) “ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถสั่งวัสดุก่อสร้างให้ไปส่งตามสถานที่ต้องการในพื้นที่ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ”
โดยระยะเริ่มต้นมีลูกค้าที่สนใจสั่งสินค้ามาจำนวนไม่น้อย แต่อยู่วงแคบจำกัดเฉพาะกลุ่มเท่านั่นแม้ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจต่อบริการที่มีต่อไทยแลนด์วัสดุบริษัทก็ยังไม่สามารถหยุดการพัฒนาการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้จึงจำเป็นต้องขยายเครือข่ายออกไปให้มากยิ่งขึ้น

ไทยแลนด์วัสดุมีเครือข่ายจุดส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 40 แห่ง ครอบคลุมทั้งพื้นที่ อีกทั้งปี2560-2561 บริษัทได้ขยายจุดเครือข่ายในเขตจังหวัด สระบุรี ชลบุรี อยุธยา นครปฐม ราชบุรีเพชรบุรี และมีแผนขยายเครือข่ายในเขตจังหวัดอื่นๆ ให้มากขึ้นไปอีกไทยแลนด์วัสดุได้เพิ่มหมวดสินค้าในหมวดต่างๆให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้ายิ่งขึ้นไปในปัจจุบันไทยแลนด์วัสดุได้จัดทำข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ พื้นฐานการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างการแก้ปัญหาการซ่อมแซมบ้าน อีกทั้งข้อที่ควรระวังต่างๆ โดยจัดทำเป็นหมวดหมู่บริการและผู้ที่สนใจโดยมุ่งเป้าหมายให้มีมากกว่า 500 บทความภายในปี2561 นี้

ไทยแลนด์วัสดุ มุ่งเป้าหมายขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งยังขยายช่องทางการสั่งสินค้าผ่าน APP บนมือถือทั้งระบบ IOS และ Android และมีแผนเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านระบบ Online และร้านสะดวกซื้ออีกด้วยการพัฒนาและมุ่งเน้นเป้าหมายนี้เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านวัสดุก่อสร้างและเพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งด้านราคา คุณภาพ ความรวดเร็วในด้านการจัดส่งสินค้าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆโดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสินค้าด้วยข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสมแก่ผู้บริโภคเองรวมถึงการจัดระบบบริการช่างเทคนิคในการให้คำแนะนำ ดูหน้างาน ซ่อมแซม ฯลฯ แก่ลูกค้าทั้งนี้ด้วยจุดประสงค์สำคัญเดียวคือ “ความพึงพอใจแก่ลูกค้าของไทยแลนด์วัสดุนั่นเอง”

บทสรุป
บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เหมือนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา”ไทยแลนด์วัสดุ”จะทำให้เป็นเรื่องง่ายๆโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องง่ายต่อการตัดสินใจแก่ทุกท่านอีกทั้งไทยแลนด์วัสดุจะคัดสรรวัสดุก่อสร้างให้แก่ผู้บริโภคให้เหมาะสมเพื่อความคุ้มค่าทั้งด้านคุณภาพและราคา “เรื่องบ้าน จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณ”