เพื่อให้ช่างสามารถเดินทางไปยังจุดปฏิบัติงานได้สะดวก กรุณาระบุพิกัดโดยการลากหมุดในแผนที่ไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ กรอกชื่อสถานที่ ใกล้เคียงแล้วจึงลากหมุดในแผนที่ไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน

        สามารถกรอกชื่อสถานที่แล้วกด Enter สามารถกรอกตัวเลขพิกัด latitude longitude เช่น 13.6000,103.8 หรือท่านสามารถข้ามไปลากหมุดในแผนที่ด้านล่างเพื่อระบุตำแหน่งด้วยตัวเองได้เลย

        กรุณาลากหมุดบนแผนที่ไปยังจุดที่ท่านต้องการให้ช่างไปปฏิบัติงาน