Author Archives: thaitum thaitum

สร้างบ้านอย่างไรไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

เมื่อมีความคิดว่าจะสร้างบ้านอย่างแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะเกิดความกังวลก็คืองบประมาณในการก่อสร้างซึ่งหลาย ๆ คนที่สร้างบ้านมาแล้วจะบ่นให้ได้ยินว่างบประมาณบานปลาย หรือพูดง่าย ๆ ว่าราคาในการก่อสร้างเกินมาจากงบการเงินที่ตั้งไว้มาก โดยสาเหตุของงบประมาณบานปลายมาจากสองสาเหตุหลัก ๆ ก็คือ

 

1 ผู้รับเหมาไม่เป็นมืออาชีพ

การเลือกผู้รับเหมาที่ทำการก่อสร้างบ้านนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในการก่อสร้างบ้าน ปัญหาที่มักพบระหว่างการก่อสร้างก็คือการที่ผู้รับเหมาหนีงานหรือทิ้งงานเหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้รับเหมาทิ้งงานมักมาจาก 2 ปัจจัยก็คือการประเมินราคาที่ต่ำ ผู้รับเหมาต้องการได้งานจึงตีราคาการก่อสร้างบ้านต่ำ เจ้าของบ้านเองก็เลือกให้ทำงาน

เพราะเห็นว่าได้ราคาที่ถูกกว่าผู้รับเหมาเจ้าอื่น ๆ ผู้รับเหมาไม่มาหน้างานทำให้งานล่าช้างบจึงบานปลาย หรือผู้รับเหมาใช้วัสดุที่ไม่ตรงกับสเป็คที่วางไว้ ทำให้งานออกมาไม่ได้มาตรฐานต้องแก้ ต้องรื้อเป็นสาเหตุให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาระมักจะตกอยู่กับเจ้าของบ้านที่จะต้องยอมจ่ายเพิ่มเพื่อให้บ้านสร้างออกมาเสร็จตามที่ต้องการ

 

2 ตัวเจ้าของบ้านเอง

งบประมาณการก่อสร้างที่มักเกินออกมาจะอยู่ในขั้นตอนท้าย ๆ เสียส่วนใหญ่ คือขั้นตอนของวัสดุตกแต่งบ้านในส่วนต่าง ๆ เจ้าของบ้านมีการเปลี่ยนวัสดุและแบบเนื่องจากไม่พอใจกับวัสดุที่ตกลงไว้เดิม อยากได้ในจุดนั้นจุดนี้เพิ่มนั่นเอง ผลก็คืองบประมาณที่ตั้งไว้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

วิธีสร้างบ้านไม่ให้เกินงบประมาณก็คือ

1 .ออกแบบบ้านให้ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ เจ้าของบ้านเองจะต้องควบคุมและตรวจสอบอย่างละเอียดถึงแบบการก่อสร้างที่ต้องได้ในราคาที่ใกล้เคียงงบประมาณจริง โดยเฉลี่ยแล้วควรจะอยู่ที่กี่ตารางเมตรในช่วงเวลาที่สร้างจริงนั้น หรือถ้าเป็นไปได้ เจ้าของบ้านก็สามารถที่จะเลือกซื้อวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างบ้านด้วยตัวเอง เพื่อเปรียบเทียบราคาให้ได้ในราคาที่ถูกและคุ้มค่าที่สุด

 

2 .ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในสัญญาการก่อสร้างแต่แรก เช่น แบบของบ้าน วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ ระยะเวลาการก่อสร้างรวมถึง งบประมาณที่ต้องใช้ และต้องไม่ให้เกินไปจากงบที่ตั้งไว้โดยเด็ดขาด

 

3. ตกลงกับสมาชิกในบ้านถึงรูปแบบความชอบของแต่ละครก่อนลงมือก่อสร้าง เพราะในส่วนการตกแต่งบ้าน วัสดุและค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 30% ของการก่อสร้าง เป็นส่วนที่งบบานปลายได้ง่ายที่สุดจากการเปลี่ยนแบบและสเป็คจากเจ้าของบ้านเอง ถ้าคุมตรงนี้ให้ทำตามแบบที่ตกลงไว้เดิมได้ งบก็จะไม่เกินที่กำหนดไว้ แต่ถ้ามีความจำเป็นหรือความต้องการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ ก็ต้องปรึกษาผู้รู้และปรึกษาผู้รับเหมาให้ชัดเจนก่อน เลือกสเป็คของที่มีราคาใกล้เคียงกับของเดิมที่ตกลงไว้

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การคุมงบประมาณก่อสร้างบ้านเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาจะต้องมีความเข้าใจและตกลงกันอย่างดี เจ้าของบ้านจะต้องมีความละเอียด ทั้งเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาควรทำตามแบบและสเป็คที่ตกลงกันไว้แต่แรกทั้งหมด งบก็จะไม่บานปลายอย่างแน่นอน

บ้านชำรุดต้องแก้ไขควรทำอย่างไร

เมื่อบ้านเกิดการชำรุด เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างบ้านซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่อันตรายต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ต้องซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วน การชำรุดของส่วนต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ใช้สอยของบ้านหรือวัสดุตกแต่งชำรุดก็ตาม การซ่อมแซมแก้ไขจุดที่ชำรุดเป็นสิ่งที่ควรจะทำเมื่อพร้อม หรือเมื่อเกิดการเสียหาย ไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะจุดที่เสียหายชำรุดอาจจะลุกลามบานปลายไปยังจุดต่าง ๆ ของบ้านจนเกิดเป็นอันตรายต่อเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยได้ ซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อพบว่าบ้านชำรุดนั้นได้แก่

 

1 สำรวจว่ามีจุดใดบ้างที่ชำรุดเสียหาย

ขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องสำรวจความเสียหายก่อนว่า มีจุดใดที่ชำรุดบ้างและมีทั้งหมดกี่จุด เป็นที่ระบบต่าง ๆ หรือเป็นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง เช่นเป็นการชำรุดของโครงสร้างตัวอาคารทรุด ดินทรุด หรือแตกร้าวที่โครงสร้าง เป็นการชำรุดของระบบประปา ระบบไฟฟ้า หรือเป็นการชำรุดในภายนอกในวัสดุตกแต่งต่าง ๆ เช่นกระเบื้องร่อน กระเบื้องแตก สีผนังลอก ฝ้าผุ เป็นต้น  เมื่อเราสำรวจความเสียหายได้เป็นขั้นตอนแรกเราก็จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้ง่ายขึ้น

 

2 ปรึกษาช่างหรือผู้เชี่ยวชาญ

หาช่างหรือผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้และมีความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้คำปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง จะเป็นการซ่อมเฉพาะจุดที่ชำรุดหรือต้องรื้อในส่วนใดหรือไม่ หากทิ้งไว้อาจเกิดอันตรายต่อผู้อาศัย ระยะเวลาในการซ่อมคร่าว ๆ ใช้เวลานานแค่ไหน เป็นต้น

 

3 ประเมินราคา จัดเตรียมงบประมาณ

ในการประเมินราคาการซ่อมแซมและแก้ไขนั้นเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาหรือช่างที่จะประเมินราคาให้ เลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ไม่ทิ้งงาน หรือเบิกเงินไปซื้อวัสดุในราคาที่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกันราคาการซ่อมแซมที่ผู้รับเหมาประเมินต่ำเกินไปก็ใช่ว่าจะดี เพราะถ้าราคาต่ำไปผู้รับเหมาเมื่อทำไม่ไหว ขาดทุน อาจจะหนีงานหรือเลือกใช้วัสดุซ่อมแซมไม่ดีให้ก็เป็นได้ วิธีที่ดีคือลองให้ผู้รับเหมาหรือช่างหลาย ๆ เจ้ามาประเมินราคาให้เพื่อเปรียบเทียบราคารวมถึงวิธีการแก้ไขที่ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าให้คำแนะนำมา

 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซม มีสองลักษณะคือ เจ้าของบ้านเป็นผู้สั่งซื้อ จัดหาวัสดุในก่อสร้างเองแล้วเหมาค่าแรงช่างในการซ่อมแซม หรือให้ช่างเป็นผู้จัดหาวัสดุเหมารวมเบ็ดเสร็จไปในราคาค่าซ่อมแซมก็ได้

 

5 ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

ในการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขบ้านชำรุด เจ้าของบ้านจะต้องควบคุมตรวจตราเป็นระยะให้ดี เพราะงานซ่อมแซมเป็นงานละเอียดและค่อนข้างยุ่งยากกว่าการสร้างขึ้นใหม่ในกรณีที่ซ่อมแซมหลายจุดหรือจุดใหญ่ ๆ เพื่อให้การซ่อมแซมแก้ไขบ้านชำรุดออกมาสมบูรณ์และใช้อยู่อาศัยได้ในระยะยาวอย่างคงทนและปลอดภัย

 

 การเกิดปัญหาบ้านชำรุไม่ว่าจะส่วนใดของตัวบ้านก็ตาม เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านต้องรีบดำเนินการแก้ไข เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นาน จากจุดเล็กๆ ที่เสียเงินในการซ่อมแซมเล็กน้อย อาจจะกลายเป็นต้องรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหลังเลยก็เป็นได้

ซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างไรให้คุ้มค่า

เมื่อเจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมาจะต้องซื้อวัสดุในการก่อสร้างอาจจะเกิดความกังวลว่าจะเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างไรให้คุ้มค่า ได้วัสดุก่อสร้างในสเป็คที่ต้องการ มีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานและอยู่ในงบประมาณที่วางเอาไว้ ในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้าง การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะหมายถึงคุณภาพของงานก่อสร้างที่ได้ผลงานออกมาดี  ลูกค้าพึงพอใจและเป็นผลดีต่องานรับเหมาต่อ ๆ ไปได้ ไม่เกิดปัญหาในการทำงานก่อสร้าง เพราะถ้าวัสดุก่อสร้างไม่ดีนอกจากจะเกิดความเสียหายต่อตัวงานก่อสร้างแล้ว อาจจะส่งผลถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่รับเหมามาให้ขาดทุนได้ ในส่วนของเจ้าของบ้านเองทั้งการสร้างบ้านและการต่อเติม ซ่อมแซมบ้านหลาย ๆ ครั้งเจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเอง ถ้าเลือกได้ดี คุ้มค่า ได้มาตรฐานบ้านก็จะออกมาดี ใช้งานทนทานและสวยงามอย่างที่ต้องการ แต่ถ้าเลือกวัสดุก่อสร้างไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อบ้านและงบบานปลายได้ไม่คุ้มเสียก็เป็นได้ สำหรับวิธีในการเลือกวัสดุก่อสร้างให้คุ้มค่าอย่างง่ายๆ ก็คือ

 

1 เลือกวัสดุที่ได้มาตรฐาน

วัสดุก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดต่างก็มีมาตรฐานในการผลิตและออกแบบไว้อยู่แล้ว อาจจะดูได้จากสัญลักษณ์แสดงการรับรองมาตรฐาน เช่น มอก. หรือปรึกษาผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุนั้นๆ

 

2 เลือกตามสเป็คที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

งานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านและอาคารมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ต้องการวัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน การเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการใช้งานจริงจะทำให้ได้วัสดุก่อสร้างที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง

 

3 พิจารณจากที่คุณภาพมากกว่าราคา

ราคาถูกไม่ใช่ว่าจะหมายถึงความคุ้มค่าเสมอไป ในทางกลับกันการซื้อวัสดุก่อสร้างราคาแพงก็ใช่ว่าจะได้ของที่คุ้มค่าคุ้มราคาเสมอไปเช่นกัน วัสดุก่อสร้างบางอย่างที่ราคาถูกเกินไปเมื่อนำมาใช้ก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาจจะมีอายุการใช้งานที่ไม่ทน แตกหัก พัง เสียได้ง่าย ในขณะที่วัสดุแพง ๆ ก็อาจจะเป็นการล่อหลอกผู้ซื้อผู้ใช้ด้วยดีไซน์แต่คุณภาพใกล้เคียงกับของราคามาตรฐานได้

 

4 สำรวจราคาก่อนการตัดสินใจซื้อ

วัสดุก่อสร้าง ตามร้านและโชว์รูมก่อสร้าง ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย การสำรวจราคาแต่เนิ่น ๆ ก็จะดีกว่า เพราะวัสดุประเภทเดียวกันบางแห่งขายถูกกว่า หรือมีการจัดรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ ทำให้ซื้อวัสดุแบบเดียวกันในราคาที่คุ้มกว่า ยิ่งในปัจจุบันมีร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์มากมาย ซึ่งคุณก็สามารถที่จะเปรรียบเทียบราคาได้อย่างง่ายดายแถมสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

 

5 คำนวนขนาดและปริมาณให้พอดีหรือเผื่อเล็กน้อย

หลายครั้งที่ผู้รับเหมา ช่าง หรือตัวเจ้าของบ้านเอง ซื้อวัสดุก่อสร้างมาเกินจำนวนที่ต้องการใช้จริงมากต้องกองทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือคำนวนปริมาณ สเป็ค และขนาดผิด หรือได้สเป็คที่ไม่เหมาะสมทำให้เลือกซื้อมาในปริมาณที่น้อยเกินไปทำให้ต้องไปซื้อหลาย ๆ เที่ยว อาจจะได้ราคาที่แพงขึ้นหรือของหมดไม่สามารถหาซื้อให้เหมือนกับที่ขาดไปได้ ดังนั้นก่อนซื้อต้องคำนวณให้แม่นยำก่อน

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างด้วยตัวคุณเองเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถทำได้จริง ซึ่งบางทีคุณอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าการให้ผู้รับเหมาจัดหามาก็เป็นได้

ก่อนสร้างบ้านควรจะเตรียมตัวอย่างไร ?

การสร้างบ้านสักหลังหนึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการสร้างบ้าน เป็นค่าใช้จ่ายที่นับเป็นเงินก้อนโตที่สุดก้อนหนึ่งในชีวิตคนเรา เมื่อลงทุนสร้างบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังก็จะใช้ชีวิตและอยู่อาศัยในบ้านไปอีกเป็นเวลานาน ครอบครัวและคนที่รักก็จะอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านที่สร้างใหม่หลังนี้ ดังนั้นบ้านที่กำลังจะสร้างจึงต้องสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการก่อสร้างที่มีรากฐานและวัสดุแข็งแรง คงทน มั่นคง และการตกแต่งสวยงามถูกใจเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้าน รวมถึงการออกแบบให้ใช้สอยได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนในบ้านด้วย ก่อนที่จะสร้างบ้าน เจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านจึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้

อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

1 งบประมาณที่ตั้งไว้

สิ่งแรกที่ใครก็ตามที่ต้องการสร้างบ้านเป็นเจ้าของบ้านจะต้องเตรียมพร้อมไว้ก็คืองบประมาณในการก่อสร้างบ้าน นับเป็นปัจจัยและองค์ประกอบแรกก่อนการสร้างบ้านเตรียมเงินให้พร้อมทั้งช่องทางสินเชื่อ การติดต่อของสินเชื่อในการสร้างบ้าน คำนวนรายได้และเงินออมว่าสามารถกู้สินเชื่อในการสร้างบ้านได้เท่าไหร่ หรือมีงบประมาณและเงินก้อนที่จะสร้างบ้านอยู่แล้วเท่าไหร่ เพราะงบประมาณคือสิ่งแรกที่จะกำหนดขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้ว่าเราจะสร้างบ้านได้แบบใด ขนาดเท่าไหร่ ในทำเลใดนั่นเอง

 

2 สำรวจความต้องการของผู้อยู่อาศัยในบ้าน

บ้านนั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว อาจจะสร้างเพื่ออยู่กับพ่อแม่ คู่แต่งงานใหม่ หรือย้ายจากบ้านเดิมที่คับแคบ เปลี่ยนที่อยู่ภูมิลำเนาหรือเหตุผลใดก็ตาม ความจำเป็นและความต้องการของสมาชิกครอบครัวคือการเตรียมตัวที่จะต้องมีก่อนการสร้างบ้าน เพื่อจะสร้างบ้านที่รองรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนในบ้านได้ตรงใจทุกคน

 

3 แบบแปลนในการสร้างบ้าน

เจ้าของบ้านจะต้องเตรียมในเรื่องของแบบแปลนบ้าน อาจสำรวจจากแบบแปลนแหล่งต่าง ๆ ว่าชอบแบบใดดูคร่าว ๆ เสียก่อน และจึงเข้าไปคุยกับทางบริษัทผู้รับเหมาหรือสถาปนิกออกแบบบ้าน เพื่อให้ได้แบบบ้านที่จะนำมาประเมินราคาก่อสร้างต่อไป

 

4 ทำเลที่ตั้งในการสร้างบ้าน

จัดเตรียมทำเลที่ตั้งของบ้านให้เรียบร้อย บ้านหนึ่งหลังก่อนที่จะสร้างต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมที่ดิน ถ้าเป็นที่ดินซื้อใหม่ยังไม่มีการถมปรับหน้าดิน เจ้าของบ้านต้องถมหน้าดินและทิ้งไว้รอระยะเวลาให้ดินเซ็ตตัวก่อนอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อไม่ให้ดินทรุดเมื่อสร้างบ้าน การเตรียมที่ดินยังเป็นตัวกำหนดการวางตัวของบ้านว่าจะให้หน้าบ้านและหน้าต่างไปทางทิศใดจึงจะดี รับลมและอยู่อาศัยสบาย เป็นต้น

 

5 มองหาบริษัทหรือผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

ขั้นตอนเตรียมการสุดท้ายก่อนการก่อสร้างคือมองหาบริษัทรับเหมาหรือผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน ลองหาดูหลาย ๆ เจ้าเปรียบเทียบราคา คุณภาพและผลงานก่อนการตัดสินใจ

 

ทั้ง 5 ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่กำลังจะเป็นเจ้าของบ้านหรือสร้างบ้านหลังใหม่ต้องวางแผนและคิดให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้บ้านที่คุ้มค่าที่สุดโดยไม่ต้องเสียเงินการซ่อมแซม หรือต่อเติมในภายหลังนั่นเอง

สินค้าก่อสร้างออนไลน์ซื้อจากร้านค้าแบบไหนถึงจะดี

สินค้าก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าประเภทที่มีความพิเศษตรงที่มีสินค้าหลากหลายประเภทที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งการก่อสร้างในด้านวัสดุก่อสร้างโครงสร้างภายในและวัสดุที่ใช้สอยและตกตแต่งในภายนอก การเลือกซื้อสินค้าก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่ให้ได้วัสดุหรือสินค้าก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและสวยงามอย่างที่ต้องการ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากหากได้สินค้าก่อสร้างที่ไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน สวยงามตรงตามที่ต้องการจะกระทบและเสียหายไปถึงการก่อสร้างและโครงสร้างของงานก่อสร้างที่ได้ รวมถึงทำให้งานก่อสร้างพังและอาจจะเกิดอันตรายเมื่อมีการใช้สอยด้วย ดังนั้นการเลือกซื้อสินค้าก่อสร้างออนไลน์จึงต้องเลือกจากร้านที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ

 

1 เลือกจากร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ

ประการแรกที่จะต้องพิจารณาเมื่อซื้อสินค้าก่อสร้างออนไลน์ก็คือ ให้เลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ร้านที่มาจากแหล่งผลิตโดยตรง ร้านที่มีเปิดขายหน้าร้านจริงมานาน ร้านที่มีสาขาน่าเชื่อถือและคุ้นเคย ร้านที่เป็นตัวแทนขายสินค้าที่เป็นที่รู้จักและได้มาตรฐาน ร้านที่มีคนเข้าไปอุดหนุนใช้บริการมาก ๆ อยู่เป็นประจำ

 

2 เลือกร้านที่มีสินค้าให้เลือกครบและมีแบบให้เลือกมาก

ร้านค้าออนไลน์ที่ดีนั้นจะต้องมีสินค้าครบถ้วนและตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบาย เพราะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเลือกซื้อถึงหน้าร้าน ซึ่งบางครั้งต้องเสียทั้งเวลาและค่าน้ำมัน ฉะนั้นแล้วร้านค้าออนไลน์ที่ดีจึงมีสินค้าให้เลือกครบทุกความต้องการ และมีทั้งเกรดธรรมดาไปจนถึงเกรดพรีเมี่ยมเลยทีเดียว

 

3 เลือกร้านที่มีการจัดส่งรวดเร็ว ถูกต้อง

การจัดส่งเป็นเรื่องสำคัญของร้านขายสินค้าก่อสร้างออนไลน์ ให้เลือกร้านที่เน้นการจัดส่งที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำ สินค้าไม่เสียหายในขณะการจัดส่ง ส่งได้ตรงเวลา

 

4 เลือกร้านที่ให้ราคาและบริการที่น่าพึงพอใจ

สิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้าออนไลน์ก็คือ การได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่สบายกระเป๋าและได้วัสดุก่อสร้างที่ครบถ้วนตามความต้องการ นอกจากนี้ก็ยังได้รับบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมเช่นการส่งของที่รวดเร็วและถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย รวมทั้งการเปลี่ยนเคลมใหม่ให้หากพบว่ามีสินค้าชำรุดหรือผิดจากสเปคที่ได้ทำการสั่งซื้อไป

 

5 เลือกร้านที่บริการดี

การบริการที่ดีเป็นกันเอง เมื่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อมีการตอบรับที่เร็ว เข้าใจความต้องการของลูกค้าและให้บริการอย่างดีทั้งก่อนการขายเมื่อเข้าไปเลือกซื้อ ระหว่างการขายเมื่อมีปัญหาหรือข้อข้องใจ และหลังการขายทางร้านมีการติดตามความพึงพอใจจนลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการ มีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

10 เหตุผลที่ผู้รับเหมายุคใหม่เลือกซื้อสินค้าก่อสร้างออนไลน์

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของคนทุกคนในสังคมอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์ มีการสั่งซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่สินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ผู้รับเหมายุคใหม่นิยมเข้ามาสั่งซื้อสินค้าก่อสร้างออนไลน์เนื่องจากข้อได้เปรียบหรือเหตุผล 10 ประการก็คือ

 

1 ความสะดวกสบาย

ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าในเว็บไซต์ของร้านขายวัสดุก่อสร้างได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปมักจะมีเวลาเปิดปิดร้านที่แน่นอน ถ้าเลยเวลาทำการไปแล้วหากต้องการซื้อหาหรือสำรวจสินค้าก็ต้องรอในวันรุ่งขึ้น แต่สำหรับร้านขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ผู้รับเหมาจะเข้ามาดูสินค้าเมื่อไหร่ก็ได้ แม้แต่เลือกดูผ่านโทรศัพท์มือถือที่บ้านในห้องนอนโดยไม่ต้องขับรถไปดูด้วยตัวเองที่ร้าน

 

2 ประหยัดเวลา

เมื่อก่อนการจะเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างแต่ละครั้งตัวผู้รับเหมาเองจะต้องมีเวลาที่จะไปเลือกดูของด้วยตัวเอง เสียเวลาเดินทางและต้องเดินเลือกดูเป็นวัน ๆ บางครั้งก็ต้องเข้าร้านนั้นออกร้านนี้เพื่อให้ได้สินค้าวัสดุก่อสร้างในแบบที่ต้องการ การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ช่วยให้ประหยัดเวลา ต้องการสินค้าตัวใด เมื่อไหร่แค่กดเปิดเข้าไปยังเว็บไซต์ของร้านขายวัสดุก่อสร้างก็หาได้เลยทันที

 

3 เปรียบเทียบราคาได้ง่าย

สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้ความคุ้มค่าในเรื่องของราคานั้นควรที่จะมีการเปรียบเทียบราคา ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกซื้อกับทาง ร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ย่อมให้ความสะดวกสบายในการเปรียบเทียบราคาอยู่แล้ว เพราะเพียงแค่คุณคลิกเข้าไปในหน้าเว็ปและสำรวจราคาสินค้ารายการที่ต้องการ เพียงเท่านี้ก็สามารถเช็คราคาได้อย่างง่ายดายแล้ว ที่สำคัญคือ นอกจากจะถูกกว่าราคาหน้าร้านแล้วยังไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถในการเดินทางไปดูของหรือสำรวจราคาถึงหน้าร้านเลย

 

4 ทำให้วางแผนงบประมาณได้ง่าย

ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถใช้ประโยชน์จากการสั่งสินค้าออนไลน์ เมื่อสำรวจราคาแล้วก็จะวางแผนงบประมาณหรือตั้งราคาในการก่อสร้างได้ง่ายขึ้น  คำนวนค่าก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

 

5 ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

สั่งซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ นอกจากไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ร้านเองแล้ว เมื่อต้องการสินค้าตัวไหนก็แค่เข้าไปในเว็บไซต์จะรู้ได้ทันทีว่ามีสินค้าตัวใดวางขายอยู่บ้างกดสั่งซื้อ สินค้าก็มาส่งถึงหน้างานทำให้ทำงานรวดเร็วขึ้น

 

6 ได้รับส่วนลดหรือราคาพิเศษกว่า

หลาย ๆ เว็บไซต์ร้านวัสดุก่อสร้างมีช่วงโปรโมชั่นหรือราคาพิเศษ ส่วนลดพิเศษที่ทางร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปไม่มี หรือบางร้านเมื่อเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ส่วนลดที่พิเศษกว่า

 

7 มีตัวเลือกที่มากกว่า

การเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ทำให้เลือกสินค้าได้มากกว่า เพราะมีตัวเลือกให้ได้เลือกเยอะกว่า ทั้งสี ขนาด วัสดุ รูปแบบ

 

8 อัพเดทข้อมูลสินค้าได้ทุกวัน

ผู้รับเหมาสามารถอัพเดทข้อมูลของสินค้าและเทคโนโลยี ดีไซน์ ของวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ได้ทุก ๆ วัน เพื่อนำไปเสนอให้ลูกค้าได้เลือก ทำให้เป็นผลดีกับงานก่อสร้างของผู้รับเหมาเอง ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจชอบใจมากขึ้น

 

9 ได้สินค้าที่ใหม่ทันสมัยกว่า

เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ขายวัสดุก่อสร้างก็จะได้เห็นสินค้าที่ทันสมัยใหม่ ๆ ลายใหม่วัสดุใหม่มาใช้ ซึ่งผู้รับเหมาก็สามารถเลือกของที่มีความทันสมัยมากกว่า

 

10 ประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันในการขับรถไปดูของถึงร้าน บางครั้งต้องขับไปหลาย ๆ เที่ยวเพราะสินค้ายังไม่มา ไม่มี หรือต้องขับตระเวณเปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ ถ้าสั่งซื้ออนไลน์ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ สินค้าที่สั่งจัดส่งโดยทานร้านทันที

 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อดีของการสั่งสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ที่ผู้รับเหมาเข้าไปใช้บริการได้ทันทีทุกเวลา เพื่อโอกาสที่ดีกว่าและข้อได้เปรียบในการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่องานก่อสร้างที่น่าสนใจทีเดียว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า