น้ำยาประสานท่อ PVC แข็งและข้อต่อท่อ PVC แข็ง (กาวทาท่อน้ำ) 50 กรัม

฿59.00

มีสินค้าในคลัง

น้ำยาประสานท่อ PVC แข็งและข้อต่อท่อ PVC แข็ง (กาวทาท่อน้ำ) 50 กรัม

– ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 1032-2534
– สามารถใช้ทั้งกับท่อรับความดัน และท่อไม่รับความดัน
– มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ
– สามารถละลายเนื้อท่อและข้อต่อ ให้หลอมอัดประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงระเหยแห้งไป
– ไม่มีสารพิษ หรือโลหะหนักต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกมาภายหลังจากการนำไปใช้งาน
– ไม่ทำให้ของเหลว มีกลิ่น สี และรส ผิดแผกไปจากเดิม

 สอบถามค่าจัดส่งและโปรโมชั่น

0-2539-3198

สอบถามค่าจัดส่งและโปรโมชั่น

@thailandwatsadu

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า
– ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 1032-2534
– สามารถใช้ทั้งกับท่อรับความดัน และท่อไม่รับความดัน
– มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ
– สามารถละลายเนื้อท่อและข้อต่อ ให้หลอมอัดประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงระเหยแห้งไป
– ไม่มีสารพิษ หรือโลหะหนักต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกมาภายหลังจากการนำไปใช้งาน
– ไม่ทำให้ของเหลว มีกลิ่น สี และรส ผิดแผกไปจากเดิม