ฝาปิดถังส้วม 100 ซม. ชนิดมีรู

฿165.00 : ฝา

มีสินค้าในคลัง

ใช้สำหรับปิดบ่อเกรอะหรือถังส้วมซีเมนต์ มีรูสำหรับวางฐานส้วม

 

 

 สอบถามค่าจัดส่งและโปรโมชั่น

0-2539-3198

สอบถามค่าจัดส่งและโปรโมชั่น

@thailandwatsadu

รายละเอียด

ฝาปิดถังส้วม 100 ซม. ชนิดมีรู (ขนาด 100 ซม.)
ใช้สำหรับปิดบ่อเกรอะหรือถังส้วมซีเมนต์

* การตัดสินใจเลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับความถนัด ความชำนาญ และประสบการณ์ของช่างหรือผู้รับเหมาแต่ละราย