LEAN CONCRETE คอนกรีตหยาบ รถเล็ก (2.5 คิว)

฿2,250.00 : คิว

มีสินค้าในคลัง

เททั่วไป ไม่ต้องการความแข็งแรงมาก ประคองเสา

 สอบถามค่าจัดส่งและโปรโมชั่น

0-2539-3198

สอบถามค่าจัดส่งและโปรโมชั่น

@thailandwatsadu

รายละเอียด

ค่ายุบตัว 5-10 ซม. สำหรับงานก่อสร้างประเภทคอนกรีตหยาบ
* การตัดสินใจเลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับความถนัด ความชำนาญ และประสบการณ์ของช่างหรือผู้รับเหมาแต่ละราย